Den Lakseviga batteri (også kaldet Krageviga) på øen flekkerøy nær den norske by Kristiansand i Fylke Agder var en tysk befæstning under Anden Verdenskrig.Det blev bygget af tyskerne som en del af Atlanterhavsmuren og var den første kystfæstning bygget i Kristiansand efter 1940-invasionen.