Natursti Flekkerøy 2023

Viktig

  1. Før du går videre, vær sikker på at du har god WIFI eller 4G dekning når du trykker Start. Dette er for at appen skal kunne laste ned kartet, slik at dette er tilgjengelig selv når det er dårlig dekning ute i naturen senere. Dette kan ta litt tid første gang.
  2. Husk å godkjenne at appen vil bruke din posisjon (GPS) når du får spørsmål om dette.
  3. Bruk det fysiske kartet til å navigere deg til omtrentlig hvor postene befinner seg.
  4. Når du nærmer deg posten, ta opp appen på mobilen for å se nærmere hvor den er og for å «åpne» eller registrere posten. Det kommer en kvittre-lyd når du finner postene.
  5. Hvis du sletter nettleserdata på mobilen, mister du progresjonen din, og du må begynne på nytt.

Medfølgende kart og turkode kan kun brukes på 1 mobil om gangen. Er dere flere i følge, planlegg turen(e) rundt kartet og løs oppgavene sammen ved mobilen på skikkelig team vis.

Gå til app