Post 19

Anstens fyr

Anstens fyr – fyrlykt ligger ytterst på Nesodden. Lykta ble satt opp i 1904
og helt til han døde i 1950-årene var det Ansten Aanensen Berge som passet
lyset. Det var Gunnar Andersen som overtok etter Ansten.

Etter han igjen overtok Harald Knutsen. Han holdt fyret ved like helt til
det ble automatisert. Frem til solcellene ble installert, måtte man ut en gang
ca. hver syvende til tiende dag og etterfylle parafin.

Referanse: Boka Idylliske Flekkerøy
Illustrert opplevelsesbok og register med 757 stedsnavn
– Steinar Kristiansen og Jørgen H. Kristiansen