Post 2

Sildebukta

Denne bukta ligger syd på Asperøya, nord for Stabelskjærene. Navnet har nok med at det gikk sild inn i bukta.

Referanse: Boka Idylliske Flekkerøy
Illustrert opplevelsesbok og register med 757 stedsnavn
– Steinar Kristiansen og Jørgen H. Kristiansen