Post 20b

Belteviga

Belteviga ligger i Grunnevågkilen. Usikker forklaring. Topografisk danner viga vestre ytterkant midtpartiet på området som ender med Kjæreneset.

Ordet belte har historisk blitt brukt for å beskrive smale eller brede bånd, i dette tilfellet muligens innsnevringen som går fra Belteviga mot Stemdalsfjorden. Del av tidligere større militærområdet.

Referanse: Boka Idylliske Flekkerøy
Illustrert opplevelsesbok og register med 757 stedsnavn
– Steinar Kristiansen og Jørgen H. Kristiansen