Post 23

Daumannsholmen

På denne holmen har noen sannsynligvis funnet en mann som har drevet inn etter et forlis. På kartet fra 1797 står det «Dödmandsholmen». Usikkert hvem eller hvilket forlis det kan være snakk om.

Referanse: Boka Idylliske Flekkerøy
Illustrert opplevelsesbok og register med 757 stedsnavn
– Steinar Kristiansen og Jørgen H. Kristiansen