Post 4

Quiz om Flekkerøya

Denne quizen krever god lokalkunnskap eller mange forsøk, for du finner ikke svarene på Google.

Du/dere har 100 sekunder fra det trykkes start til å fullføre oppgavene på.