Post 12

Leisberget

Ble skrevet Leifsberget på kart fra 1979. 24.5 moh. Navnet stammer fra en Leif som emigrerte til Amerika. Står om i «Flekkerøy i nyere og eldre tid».

Referanse: Boka Idylliske Flekkerøy
Illustrert opplevelsesbok og register med 757 stedsnavn
– Steinar Kristiansen og Jørgen H. Kristiansen