Post 14

Lindåsen

Lindåsen har sammenheng med tresorten lind, og ligger over Lindevika i Vestergapet, og hvor deler av bukta kalles Kjerka.

Fjellet her har, trolig fra istiden, blitt formet på linje med jettegryter og fått katedralske formasjoner. Sett fra sjøen kan stedet, med litt godvilje, tolkes som inngangsparti til en kirkelig bygning.

Referanse: Boka Idylliske Flekkerøy
Illustrert opplevelsesbok og register med 757 stedsnavn
– Steinar Kristiansen og Jørgen H. Kristiansen