Post 8

Ta bilde av dyret

I Lindøbøskauen kan man titt og ofte på øye på rådyr. Men klarer du det når det gjelder?

Ta et bilde av et rådyr i skogen.

EvalueringsPostSjekk

Husk å ta bilde på en måte som gjør at QR-taggen på kartet er synlig. Det er helt nødvendig for å få godkjent oppgaven.

Bilde av noen som tar bilde av noe, men med QR tag på kartet synlig i bilde

NB: Ikke ta bilder av deg selv eller andre mennesker på en slik måte at du/de er gjenkjennbare