Post 24

Kreativ oppgave –
Å lage en skogsdekorasjon

1. Finn blomster, strå, gress, mose eller greiner på trær etc.

2. Lage en fin blomster- eller skogsdekorasjon av det flotte du har funnet.

3. Ta bilde og send inn.

EvalueringsPostSjekk

Husk å ta bilde på en måte som gjør at QR-taggen på kartet er synlig. Det er helt nødvendig for å få godkjent oppgaven.

Bilde av noen som tar bilde av noe, men med QR tag på kartet synlig i bilde

NB: Ikke ta bilder av deg selv eller andre mennesker på en slik måte at du/de er gjenkjennbare