Post 4b

Paulen

Paulen kommer av ordet «poll» brukes om et smalt innløp som utvider seg – en liten fjordarm med trangt innløp. En annen forklaring er knyttet til ordet «paul», som er tysk og betyr bløt plass, liten pytt eller vannsamling.

Andre har ment at navnet kommer fra hollandsk og betyr «poolen» = sekken som betyr en liten lun havn. Vi kjenner den samme navnebruken også fra byer som Liverpool. Slike navn kan stamme fra vikingtiden. Stedet er av enkelte også kalt Paulette havn, men dette har trolig ingen historisk grunnlag.

Referanse: Boka Idylliske Flekkerøy
Illustrert opplevelsesbok og register med 757 stedsnavn
– Steinar Kristiansen og Jørgen H. Kristiansen