Post 5

Kreativ oppgave – Å lage en liten båt

1. Let og finn, spikk eller sett sammen deler for å lage en båt som kan flyte på sjøen. I sin enkleste form, kan et skjell fungere.

2. Ta bilde av båten flytende.

Er dere flere, hvorfor ikke ha en konkurranse om hvilken som «seiler» raskest eller tåler mest bølger? …

EvalueringsPostSjekk

Husk å ta bilde på en måte som gjør at QR-taggen på kartet er synlig. Det er helt nødvendig for å få godkjent oppgaven.

Bilde av noen som tar bilde av noe, men med QR tag på kartet synlig i bilde

NB: Ikke ta bilder av deg selv eller andre mennesker på en slik måte at du/de er gjenkjennbare