Post 1b

Quiz om stor og smått

Bilde med quiz tekst på

Du/dere har 100 sekunder på å svare på oppgavene fra det trykkes Start.