Skjærgårdsveien

Oppgaven kan løses på to mulige måter

1. Fange krabbe

2. Eller fiske en fisk

3. Ta et bilde eller en kort videosnutt (5 til 20 sek.) av fangsten

Ta hensyn til krabbene. Se retningslinjer under.

Lykke til!

Bilde om krabbefiske
Kred: Hva Skjer på Hvaler
EvalueringsPostSjekk

Husk å ta video/bilde på en måte som gjør at turkoden på kartet er synlig (f.eks. i starten på en video). Det er helt nødvendig for å få godkjent oppgaven.

 

Bilde av noen som filmer kartet og turkoden

Når evaluering er ferdig, vil resultatet komme opp i appen når denne er i kart modus.