Post 9

Oppgave kan løses på tre mulige løsninger

1. Fiske krabbe

2. Fiske fisk

3. Lage et sandslott (ikke av den enkleste sorten som tar 2 minutt)

EvalueringsPostSjekk

Husk å ta bilde på en måte som gjør at QR-taggen på kartet er synlig. Det er helt nødvendig for å få godkjent oppgaven.

Bilde av noen som tar bilde av noe, men med QR tag på kartet synlig i bilde

NB: Ikke ta bilder av deg selv eller andre mennesker på en slik måte at du/de er gjenkjennbare